مقایسه فوم بتن وپوکه

مقایسه فوم بتن و پوکه

مقایسه فوم بتن و پوکه
مقایسه فوم بتن و پوکه

 

مقایسه فوم بتن و پوکه

مقایسه فوم بتن و پوکه

در پوکه ریزی :

1- پوکه و ماسه نیاز به فضایی جهت دپو دارند .
2- پوکه نیاز به محیطی جهت مخلوط شدن با ماسه وسیمان دارد .
3- جهت بالابردن پوکه نیاز به اشغال شدن بالابرها است .
4- وزن هر متر مکعب پوکه اجرا شده تقریبا kg 1000 به بالا می باشد . ( پوکه وزن ثابت و یکنواختی ندارد )
5- اختلاط پوکه و ماسه و سیمان کاملاً یکدست نمی باشد و به همین خاطر پوکه هایی که کاملاً با سیمان آغشته نشده اند با وارد شدن کمترین نیرو شروع به لغزش و حرکت می نمایند .
6- قابلیت اجرای پوکه که روزانه حدوداً ( 7 مترمکعب ) می باشد و ضایعات اجرا تقریباً 5 الی 10 % است .

در اجرای فوم بتن:

1- در این روش نیاز به دپو محصول و اختلاط آن نمی باشد .
2- جهت ارسال ملات به طبقات ، خود دستگاه به تمامی طبقات پمپاژ می نماید و نیازی به استفاده از بالابرها و اشغال آنها نیست .
3- وزن هر متر مکعب فوم بتن 300 الی 350 کیلوگرم و ثابت می باشد .
4- سرعت اجرای فوم بتن روزانه 30 الی 50 مترمکعب می باشد .
5- اختلاط مواد موجود در این ملات توسط دستگاه و کاملاً یکدست و همگن می باشد .
6- این محصول به علت وجود حباب های هوا به طور یکنواخت می باشد ، بنابراین به عنوان یک عایق رطوبت عمل می کند .
7- این محصول عایق صدا و حرارت بوده بنابراین می تواند باعث ایزوله شدن تاسیسات موجود در کف ساختمان شود .

8- چون این محصول داخل میکسر مخلوط می شود و توسط شیلنگ به طبقات ارسال می گردد تقریباً بدون ضایعات است .